Khoa học

Không có thực tướng, chỉ có thực tánh đang là

7/15/2013 10:37:00 SA