Xin lưu ý

Những kiến thức khoa học tâm linh đăng trên blog này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau với độ tin cậy khác nhau. Mặt khác như các bạn đã biết, sự thực tuyệt đối chỉ có thể khám phá qua trải nghiệm của chính mình. Vì vậy tất cả những gì được đăng ở đây chỉ là tài liệu mang tính tham khảo. Chúng là những diễn giải tạm thời để cho bạn những gợi ý khởi đầu mà thôi. Xin chân thành cám ơn!